Prosport – Transparantie – Goed Bestuur

De VZW Prosport Brussel begon haar activiteiten op 1 september 1998. Haar oprichting was te danken aan de bereidheid van het College van Burgemeester en Schepenen  van de Stad Brussel om binnen het Koning Boudewijnstadion een promotie- en beheersorgaan op te richten voor haar activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om een maximaal gebruik te verzekeren van deze plaats door middel van niet-sportieve evenementen en om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de gebruiksbehoeften van privéfirma’s.

De VZW Prosport Brussel heeft de doelstellingen van de vzw “Sportief Fonds van Brussel” overgenomen, die werd opgericht in 1948, en verder uitgebouwd.

De VZW Prosport Brussel werkt sinds haar oprichting samen met, en als aanvulling op, de Sportdienst van de Stad Brussel, beheerder van het stadion.

  • zijn onder andere:  het zoeken naar financiële middelen via een partnership met private organisaties, organisatoren van niet-sportieve evenementen in het stadion (concerten, conferenties, voorstellingen, seminaries), de promotie van het gebruik van het stadion,…

    en bovendien : de steun aan het lokaal sportbeleid (ondersteunen van clubinitiatieven,…), promotie van sportbeoefening, meer bepaald door de Brusselse jeugd, organisatie van  alle activiteiten met een sportief karakter in lijn met deze objectieven en bevordering van het imago van Brussel ter gelegenheid van grote sportevenementen die worden georganiseerd op haar grondgebied.

    De Sportdienst is op zijn beurt verantwoordelijk voor het onderhoud en het technische beheer van het stadion en de bijgebouwen voor alle sportmanifestaties (Memorial Van Damme, Belgische Voetbalfederatie, finale van de Beker van België, training en wedstrijden van de voetbalclub Anderlecht en atletiekclub Excelsior,…).

De Stad Brussel heeft besloten om een ambitieuze en onuitgegeven hervorming van goed bestuur te lanceren, betreffende haar werking en meer bepaald haar structuren. De vzw Prosport Brussel werkt samen met de veschillende diensten van de Stad Brussel en houdt zich eveneens aan deze hervorming.
Om beter aan deze ambitie van verandering te beantwoorden, is de hervorming vastgelegd in deze belangrijke hoofdlijnen:
– Goed bestuur
– Transparantie

Niet van toepassing

U vindt alle informatie betreffende de goedgekeurde milieuplannen en -programma’s, ruimtelijke ordeningsplannen en -schema’s, stedenbouwkundige reglementen op de website van de Stad Brussel:

www.brussel.be/openbaarheid-van-bestuur